De oproepletters van de Holland zijn:

 

      P    E   S   K   

 

                    In Morse :

 

     

 

 

Het Morse alfabet

 

  

De Q-codes

In de communicatiewereld werd en wordt nog steeds gebruik gemaakt van afkortingen in de vorm van de zogenaamde Q-codes.

De Q-codes zijn vastgesteld door de internationale organisatie CCIRR en vormen een kort en duidelijke aanduiding voor vragen en antwoorden. Het wordt vaak gebruikt bij morse.

Dit was zowel kort en bondig, als ook gevrijwaard van enige verwarring. Om dit zo te houden heeft de CCIRR bij het toekennen van roepnaam-series de Q overgeslagen voor de landentoekenning.

Zonder vraagteken was de code een mededeling, dus bijvoorbeeld QTH Amsterdam.

Bekende en veel gebruikte Q-codes

Voor radio verkeer is de groep QRA tot QTZ vastgesteld.

          Enkele voorbeelden zijn:

 • QRA? Wat is de naam van het station?
 • QRB? Wat is de afstand tussen onze stations?
 • QRG? Wat is mijn frequentie?
 • QRL? Is deze frequentie in gebruik?
 • QRM? Heeft u last van storing?
 • QRN? Heeft u last van atmosferische storing?
 • QRO? Kunt u het vermogen van de zender verhogen?
 • QRP? Kunt u het vermogen van de zender verlagen?
 • QRQ? Kunt u sneller seinen?
 • QRS? kunt u langzamer seinen?
 • QRT? Zal ik stoppen met zenden?
 • QRV? Bent u beschikbaar?
 • QRU? Heeft u nog informatie voor mij?
 • QRX? Wanneer roept u mij weer? Zal ik wachten tot u mij opnieuw aanroept?
 • QRZ? Door wie word ik aangeroepen?
 • QSA? Wat is de sterkte van mijn signaal?
 • QSB? Gaat mijn signaalsterkte op en neer (fading)?
 • QSL? Kunt u de ontvangst bevestigen?
 • QSO? Kan u rechtstreeks werken met (roepnaam)?
 • QSP? Wil u mijn bericht doorsturen?
 • QSY? Zullen we veranderen van frequentie naar (frequentie)?
 • QTH? Wat is de locatie van het station?

QRG wordt ook vaak gebruikt voor "geld" en QRL voor "werk". QSO is een term voor een radioverbinding in het algemeen, bijvoorbeeld "TNX QSO" (bedankt voor het gesprek). Een QRP-zender is een zender met laag vermogen. QRX wordt ook gebruikt om aan te geven dat het tegenstation even moet wachten.

          Minder of nauwelijks gebruikte Q-codes

 • QRH? Varieert mijn frequentie?
 • QRI? Wat is de toon van mijn signalen?
 • QRK? Wat is de neembaarheid van mijn signalen?
 • QRW? Zal ik [station] meedelen dat u hem op [frequentie] roept?
 • QRY? Wanneer ben ik aan de beurt?
 • QSD? Zijn mijn signalen verminkt?
 • QSK? Kan ik uw uitzending onderbreken
 • QSU? Zal ik zenden op (frequentie)?
 • QSV? Zal een reeks V seinen?
 • QSW? Wilt u op (frequentie) zenden?
 • QTC? Hoeveel berichten hebt u voor mij?
 • QTE? Wat is de ware peiling in graden t.o.v. uw station?
 • QTR? Wat is de juiste tijd in UTC?

Enkele bij noodverkeer gebruikte afkortingen:

 • QUF  – ik heb een noodsein ontvangen van ............ (roepnaam station in nood)
 • QUM – het noodverkeer is geëindigd
 • QUI? -  branden uw navigatielichten?  
 • QUN? – de schepen in mijn onmiddellijke nabijheid (of in de nabijheid van ......breedte,   ...... lengte) worden verzocht hun positie, WARE route en snelheid op te geven  
 • QUR? – werden de overlevenden door een reddingssloep opgenomen?  
 • QUS? – heeft u overlevenden of wrakstukken bemerkt, zo ja, op welke plaats?
 • QUT? – is de plaats van het ongeval aangegeven

  ( Bron Q-codes: Wikipedia en Arie van de Ruit )